Tool random

Hướng dẫn

1. Chỉnh sửa text

Bạn sẽ chỉnh sửa text hiển thị trên web, bạn nên vào xem demo để biết vị trí text rồi chỉnh sau

2. Chỉnh sửa ảnh

Bước 1: Bạn sẽ phải upload ảnh để tiến hành chỉnh sửa, mỗi lần bạn chỉ có thể upload 1 ảnh bằng cách click hoặc thả file vào ô upload

Bước 2: Sau khi đã tiến hành upload ảnh ở bước 1 thì bạn xuống bước 2 nhấp vào ảnh bạn muốn đổi thành ảnh mà bạn đã upload. Sau khi ưng ý bạn có thể upload ảnh khác rồi tiếp tục đổi ảnh

Tiêu đề web

Chỉnh sửa text 1

Chỉnh sửa button 1

Chỉnh sửa text 2

Chỉnh sửa text 3

Chỉnh sửa text 4

Chỉnh sửa button 2

Chỉnh sửa button 3

Chỉnh sửa text 5

Chỉnh sửa text 6

Chỉnh sửa text 7

Chỉnh sửa button 4

Chỉnh sửa text 8

Chỉnh sửa text 9

Chỉnh sửa text 10

Bước 1: Upload ảnh

Upload ảnh bằng cách nhấn vào ô dưới


Bước 2: Chỉnh sửa ảnh

Nhấp vào ảnh mà bạn muốn đổi thành ảnh đã upload

Đang tải, vui lòng đợi. Nếu tool lỗi hoặc tính năng chưa đảm bảo, hãy nhấp vào link Tài Tài Tài(GrouSrlpPrsc) để được hỗ trợ!