Tool random

Hướng dẫn

Copy link bài viết instagram ảnh hoặc video bằng cách:
Đối với app: Nhấp vào nút 3 chấm trên bài viết và chọn sao chép liên kết
Đối với PC: Nhấp vào nút mũi tên cạnh nút comment và chọn sao chép liên kết