Tool random

Hướng dẫn

1. Chỉnh sửa text

Bạn sẽ chỉnh sửa text hiển thị trên web, bạn nên vào xem demo để biết vị trí text rồi chỉnh sau

2. Chỉnh sửa ảnh

Bước 1: Bạn sẽ phải upload ảnh để tiến hành chỉnh sửa, mỗi lần bạn chỉ có thể upload 1 ảnh bằng cách click hoặc thả file vào ô upload

Bước 2: Sau khi đã tiến hành upload ảnh ở bước 1 thì bạn xuống bước 2 nhấp vào ảnh bạn muốn đổi thành ảnh mà bạn đã upload. Sau khi ưng ý bạn có thể upload ảnh khác rồi tiếp tục đổi ảnh

3. Chỉnh sửa nhạc

Bạn có thể chỉnh sửa nhạc nền bằng cách copy link nhaccuatui rồi dán vào. Chú ý nhạc chỉ auto play trên PC

4. Chỉnh sửa hiệu ứng

Bạn có thể tùy chỉnh một số hiệu ứng động đã được cho sẵn và thay đổi thông số

Tiêu đề web

Text

Bước 1: Upload ảnh

Upload ảnh bằng cách nhấn vào ô dưới


Bước 2: Chỉnh sửa ảnh

Nhấp vào ảnh mà bạn muốn đổi thành ảnh đã upload

Chú ý! Hiện tại chỉ có thể chèn link nhạc của tui, tính năng upload nhạc và video thẳng sẽ được update ở version 2.1

Chèn nhạc

Chú ý! Ô thứ 2 điền false nếu không muốn tự động xoay
Ô thứ 3 thời gian tự động xoay hết một vòng đơn vị giây(dấu - để quay ngược lại)

Độ rộng vòng xoay

Tự động xoay

T/g quay

Đang tải, vui lòng đợi. Nếu tool lỗi hoặc tính năng chưa đảm bảo, hãy nhấp vào link Tài Tài Tài(GrouSrlpPrsc) để được hỗ trợ!